Thợ săn vũ trụ Predator show xe và diễn hơi sâu

Clip 1 biker tại Thái Lan trong trang phục của Thợ săn vũ trụ Predator... bên cạnh 2 chiếc moto độ độc đáo theo phong cách của film Predator vs Aliens…

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]