Tìm hiểu Động cơ Crossplane của Yamaha R1 so với 4 xilanh thẳng hàng

Tìm hiểu Động cơ Crossplane của Yamaha R1 có gì khác biệt so với động cơ 4 xilanh thẳng hàng.

Bình luận

wonderful comments!