Xe máy đổ đèo Prenn Đà Lạt buông cả 2 tay

Xe máy đổ đèo Prenn Đà Lạt buông cả 2 tay. Xem thêm clip https://goo.gl/GUP6Es

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]