Yamaha R6 “bay lượn” trên đường phố âm thanh phấn khích

Yamaha R6 “bay lượn” trên đường phố âm thanh phấn khích.

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]