3 em Z1000 kéo trên quốc lộ

3 chiếc kawasaki z1000 đời cũ quẫy trên quốc lộ, không rõ thuộc địa phận nào, cưỡi pkl mà lại để đầu trần… Dàn hàng ngang nẹt pô… Đạt chuẩn trẻ trâu …
image.jpg

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]