Biker Chibi cưỡi moto mini có kích thước tỉ lệ nghịch với nón bảo hiểm

Biker Chibi cưỡi moto mini có kích thước tỉ lệ nghịch với nón bảo hiểm. Xe thì quá nhỏ nón lại  quá to.

 

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]