Biker trừng phạt những kẻ xả rác vô ý thức

Bất bình trước những cảnh xả rác vô ý thức của những người đi xe oto trên đường, ngứa mắt trước những hành động này 1 nữ biker đã trừng phạt họ … và với sự linh hoạt của chiếc moto, em ấy đã luồn lách chạy đi rất dễ dàng. 😀

Screen-Shot-2014-10-29-at-12.04.40-PM.png

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]