Cứ tưởng camera man chạy nhanh lắm rồi

Cứ tưởng camera man chạy nhanh lắm rồi…

Bình luận

wonderful comments!