Những hành động đẹp của Riders khi đi trên phố

Clip Tổng hợp những hành động giúp đỡ người khi đi trên phố của các moto Riders nước ngoài.,, giúp đỡ người già qua đường, gặp người cần giúp sẵn sàng xuống xe giúp đỡ….

Screen-Shot-2014-08-18-at-6.25.04-PM.png

https://www.youtube.com/watch?v=sOLP5X5tBsU

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]