PKL ôm cua tốc độ cao

Những pha ôm của tốc độ cao từ chiếc PKL của một bike nước ngoài khá thú vị

Bình luận

wonderful comments!