Ván bay với 8 cánh quạt dành cho 1 người

Ván bay dành cho 1 người này được sử dụng 8 cánh quạt, dùng nguồn pin tương tự như các thiết bị bay Drone hay Fly Cam. Với 8 cánh quạt mạnh mẽ được bố trị đều thành vòng tròn, với đế cho 1 người đứng lên.

Screen-Shot-2015-10-15-at-2.01.39-PM.jpg

Ván bay với 8 cánh quạt dành cho 1 người

Bình luận

wonderful comments!