Xích đu dành cho cào cào

Screen-Shot-2014-04-14-at-7.48.54-PM.png

Bro này khá sáng tạo khi nghĩ ra cách xích đu với con xe của mình trong sân băng cách cột dây vào cùm tay lái và đuôi xe, thế là vô tư lượn qua lượn lại không lo bị xòe, té ngã 🙂

[fbcomments url="" width="100%" count="on" num="5" countmsg="wonderful comments!"]