Axelo 125 độ bình xăng con Centa 175 bốc hơn

Bình xăng con Centa 175 (bộ chế hòa khí) được độ cho Axelo 125, theo 1 số anh em đã test thì tốc độ tối đa (nước hậu) được tăng thêm 10-15 km/h.

Suzuki Axelo 125 xe độ gắn bình xăng con Centa 175 lưu ý:
* Mua bình xăng xe độ Centa 175 mua kèm co xăng lớn Centa và bộ bu lông ron amian
* Thay co xăng lớn Centa cần chế 2 lổ bắt ống hơi
* Gắn bình xăgn xe độ Centa 175 cần canh gic lơ sao cho vặn ga rát máy
* Bình xăng con xe độ Centa 175 cải thiện tốc độ, nạp mạnh, hậu tăng 10-15Km/H

Bình xăng con Centa 175 độ cho Axelo 125

axelo-125-do-binh-xang-con-centa-175-moto-saigon.jpg

Bình xăng con Centa 175 cho Axelo 125 MotoSaigon.vn

Bình luận

wonderful comments!