Clip Kawasaki Ninja H2 test maxspeed 407 km/h

Clip Kawasaki Ninja H2 test maxspeed 407 km/h.

Kawasaki Ninja H2 và Ducati V4 chạy Drag ai sẽ thắng ???

Bình luận

wonderful comments!