Hài hước với lễ hội độ Vespa siêu kỳ quặc

MotoSaiGon.Vn: Nếu độ xe để nó đẹp lên thì đó không còn là chuyện lạ, nhưng độ để nó trở nên kì quặc thì tin chắc rằng bạn chưa biết đâu. Tuy vậy, ở Indonesia có một lễ hội như thế, làm chiếc xe Vespa trở nên siêu kỳ quặc.
Lễ hội được tổ chức tại ven biển Java, có rất nhiều người đến tham gia, ngoài thi thố thì họ còn trò chuyện và giúp nhau sửa chữa, trao đổi kinh nghiệm làm xe.
chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_1.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_2.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_3.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_4.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_5.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_6.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_7.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_8.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_9.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_10.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_11.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_12.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_13.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_15.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_16.jpg chum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_17.jpg hum-anh-le-hoi-vespa-sieu-ki-quac_14.jpg

Bình luận

wonderful comments!